Vi sparar de uppgifter vi behöver för att kunna leverera beställd produkt till dig. Uppgifterna sparas till dess varan är levererad och kostnaden reglerad. Underlag för den ekonomiska transaktionen sparas så länge Skatteverket kräver att sådana dokument sparas, f n sju år.

Om du väljer att skapa ett konto på webbplatsen, för att snabbare och enklare genomföra ytterligare köp i framtiden, kommer de uppgifter du lämnar att ligga kvar tills du själv begär att få ditt konto raderat.

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss via mejl på info@concretefuture.se